ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 

หนังสือ "เปิดร้านออนไลน์บน Facebook" เล่มนี้ เป็นหนังสือเปิดร้านออนไลน์บน Facebook เล่มเดียวในตลาด โดยมีเนื้อหาต่างๆ ของการเปิดร้านออนไลน์ผ่าน Social Network อย่าง Facebook ไม่ว่าจะเป็น เตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้าบนโลกอินเทอร์เน็ต เปิดร้านบน Facebook ดีอย่างไร สร้างบัญชีผู้ใช้งานบน Facebook สร้างร้านค้าออนไลน์บน Page เริ่มต้นการค้าบน Page เทคนิคใช้งาน Page ในแบบร้านค้าออนไลน์ การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook จัดการร้านค้าบนมือถือด้วยแอพพลิเคชันพิเศษเปิดร้านค้าบน Instagram และ Line พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ต่างๆ ข้อพึงระวังของการค้าขายบนโลกออนไลน์ทั้งจากประสบการณ์จริงและคนรอบข้างของผู้เขียน และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องค้าขายบนโลกออนไลน์ รวมถึงเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นค้าขายจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้คุณผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้งานกับร้านค้าของตนเองได้

Call No.
: 658.872 ช141ป 2555
Shelf location
: ตู้ 22 ชั้น 23 (22/23)
Published year
: 2555
Publisher
: ไอดีซี พรีเมียร์
Category
Page
: 340 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
09000466
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-200-322-6 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ช141ป 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2555 
100 a : Author 
245 a : Title 
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 
250 a : Edition 
260 a : Place of publication 
นนทบุรี 
260 b : Publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 c : Date of published 
2555 
300 a : Total pages 
340 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 c : c - Dimensions 
26 ซม. 
350 a : Price 
220 บ. 
440 a : a - Title 
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 
520 a : Description 
หนังสือ "เปิดร้านออนไลน์บน Facebook" เล่มนี้ เป็นหนังสือเปิดร้านออนไลน์บน Facebook เล่มเดียวในตลาด โดยมีเนื้อหาต่างๆ ของการเปิดร้านออนไลน์ผ่าน Social Network อย่าง Facebook ไม่ว่าจะเป็น เตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้าบนโลกอินเทอร์เน็ต เปิดร้านบน Facebook ดีอย่างไร สร้างบัญชีผู้ใช้งานบน Facebook สร้างร้านค้าออนไลน์บน Page เริ่มต้นการค้าบน Page เทคนิคใช้งาน Page ในแบบร้านค้าออนไลน์ การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook จัดการร้านค้าบนมือถือด้วยแอพพลิเคชันพิเศษเปิดร้านค้าบน Instagram และ Line พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ต่างๆ ข้อพึงระวังของการค้าขายบนโลกออนไลน์ทั้งจากประสบการณ์จริงและคนรอบข้างของผู้เขียน และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องค้าขายบนโลกออนไลน์ รวมถึงเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นค้าขายจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้คุณผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้งานกับร้านค้าของตนเองได้ 
710 a : Corporate name 
null 
856 6 : Link 
ตู้ 22 ชั้น 23 (22/23) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.