ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

ปริศนาการสร้างกำแพงเมืองจีน 

ตีแผ่ทุกแง่มุมความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวกับต้นกำเนิดที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก่อนสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ รวมทั้งมูลเหตุต่างๆ นานาของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ตลอดจนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของราชวงศ์จีนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีความยิ่งใหญ่เรืองรองไม่แพ้ประวัติของกำแพงเมืองจีนเลย... ความอลังการ ความมหัศจรรย์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน รอให้คุณได้ค้นหาความจริงที่ถูกซุกซ่อนมานานนับพันปีในหนังสือเล่มนี้แล้ว! แล้วคุณจะรู้ว่า... คนจีนและประเทศจีนนั้น ยิ่งใหญ่สมกับสิ่งก่อสร้างที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริง!

Call No.
: 951 ส723ป 2552
Shelf location
: ตู้ 25 ชั้น 9 (25/9)
Published year
: 2552
Publisher
: ฐานบุ๊คส์
Category
Page
: 204 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00039531
ปริศนาการสร้างกำแพงเมืองจีน
On shelf
 Reserve 

MARC Information
050 b : Call No. 2: Author ID 
ส723ป 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2552 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
951 
245 a : Title 
ปริศนาการสร้างกำแพงเมืองจีน 
250 a : Edition 
260 c : Date of published 
2552 
260 b : Publisher 
ฐานบุ๊คส์ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
300 a : Total pages 
204 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 c : c - Dimensions 
21 ซม. 
350 a : Price 
150 บ. 
440 a : a - Title 
ปริศนาการสร้างกำแพงเมืองจีน 
520 a : Description 
ตีแผ่ทุกแง่มุมความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวกับต้นกำเนิดที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก่อนสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ รวมทั้งมูลเหตุต่างๆ นานาของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ตลอดจนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของราชวงศ์จีนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีความยิ่งใหญ่เรืองรองไม่แพ้ประวัติของกำแพงเมืองจีนเลย... ความอลังการ ความมหัศจรรย์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน รอให้คุณได้ค้นหาความจริงที่ถูกซุกซ่อนมานานนับพันปีในหนังสือเล่มนี้แล้ว! แล้วคุณจะรู้ว่า... คนจีนและประเทศจีนนั้น ยิ่งใหญ่สมกับสิ่งก่อสร้างที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริง! 
710 a : Corporate name 
null 
856 6 : Link 
ตู้ 25 ชั้น 9 (25/9) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.