ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

โมเดลธุรกิจของคุณ : Business Model You 

"โมเดลธุรกิจ" วิธีคิดที่เป็นระบบ เรียบง่าย และทรงพลังนี้ จะช่วยให้คุณสามารถปรับวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในโลกทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณหรือคนรอบข้างของคุณ เคยหรือกำลังรู้สึกเบื่อ ท้อ ไม่มีความสุข หรืออึดอัดทรมานกับงานที่ทำอยู่จนทนไม่ไหว และอยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมาก และมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ เพราะมันจะช่วยคุณออกแบบเส้นทางอาชีพการงานของคุณใหม่ให้เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากที่สุด มันจะช่วยคุณค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณอย่างแท้จริง อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข งานอะไรที่เหมาะกับคุณและคุณค่าในชีวิตของคุณ... อันที่จริงแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาและมีความคิดจะเปลี่ยนงานเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคนทุกคนที่มีความคิดอยากจะวางแผนและพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับชีวิตการทำงานในวิถีของตนเองด้วย หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยให้คุณทำความรู้จักตัวเองได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถกำหนดเส้นทางอาชีพการงานให้สอดคล้องกับความเป็นคุณอย่างแท้จริง โดยผ่านการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่ได้รับการออกแบบและขัดเกลาจากประสบการณ์ของผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ จากทุกมุมโลก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริงอย่างเป็นขั้นตอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แบบฝึกหัดในบทต่างๆ จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจของคุณขึ้นมาได้ โดยปลูกฝังหลักคิดในการมองตัวเองเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองและทำความเข้าใจกับตัวคุณเองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น เปลี่ยนความไม่แน่นอนทางด้านงานอาชีพ มาเป็นความมั่นใจด้วยการใช้พิมพ์เขียวเพียงหน้าเดียว ซึ่งได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ นับพันแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างวิถีใหม่ในการทำงานมาแล้ว นี่คือวิธีที่เป็นระบบในการใช้โมเดลธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างเหมาะสมซึ่งนั่นก็คือ โมเดลธุรกิจของคุณนั่นเอง

Call No.
: 658.4012 ค173ม 2557
Shelf location
: ตู้ 20 ชั้น 31 (20/31)
Published year
: 2557
Publisher
: โพสต์ พับลิชชิ่ง
Category
Page
: 260 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
09001491
โมเดลธุรกิจของคุณ : Business Model You
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-974-228-186-1 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ค173ม 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2557 
100 a : Author 
110 a : Author Corporate Name 
พิษณุ พรหมจรรยา, ผู้แปล 
245 a : Title 
โมเดลธุรกิจของคุณ : Business Model You 
250 a : Edition 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
โพสต์ พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of published 
2557 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งที่ 3 
300 c : c - Dimensions 
19 ซม. 
300 a : Total pages 
260 หน้า 
350 a : Price 
395 บ. 
440 a : a - Title 
โมเดลธุรกิจของคุณ : Business Model You 
520 a : Description 
"โมเดลธุรกิจ" วิธีคิดที่เป็นระบบ เรียบง่าย และทรงพลังนี้ จะช่วยให้คุณสามารถปรับวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในโลกทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณหรือคนรอบข้างของคุณ เคยหรือกำลังรู้สึกเบื่อ ท้อ ไม่มีความสุข หรืออึดอัดทรมานกับงานที่ทำอยู่จนทนไม่ไหว และอยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมาก และมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ เพราะมันจะช่วยคุณออกแบบเส้นทางอาชีพการงานของคุณใหม่ให้เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากที่สุด มันจะช่วยคุณค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณอย่างแท้จริง อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข งานอะไรที่เหมาะกับคุณและคุณค่าในชีวิตของคุณ... อันที่จริงแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาและมีความคิดจะเปลี่ยนงานเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคนทุกคนที่มีความคิดอยากจะวางแผนและพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับชีวิตการทำงานในวิถีของตนเองด้วย หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยให้คุณทำความรู้จักตัวเองได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถกำหนดเส้นทางอาชีพการงานให้สอดคล้องกับความเป็นคุณอย่างแท้จริง โดยผ่านการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่ได้รับการออกแบบและขัดเกลาจากประสบการณ์ของผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ จากทุกมุมโลก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริงอย่างเป็นขั้นตอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แบบฝึกหัดในบทต่างๆ จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจของคุณขึ้นมาได้ โดยปลูกฝังหลักคิดในการมองตัวเองเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองและทำความเข้าใจกับตัวคุณเองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น เปลี่ยนความไม่แน่นอนทางด้านงานอาชีพ มาเป็นความมั่นใจด้วยการใช้พิมพ์เขียวเพียงหน้าเดียว ซึ่งได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ นับพันแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างวิถีใหม่ในการทำงานมาแล้ว นี่คือวิธีที่เป็นระบบในการใช้โมเดลธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างเหมาะสมซึ่งนั่นก็คือ โมเดลธุรกิจของคุณนั่นเอง 
856 6 : Link 
ตู้ 20 ชั้น 31 (20/31) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.