ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เรืองรุ้งบนลายเมฆ 

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัส "ภูฏาน" ในมุมมองที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกกล่าวถึงประวัติศาสตร์และรัชสมัยต่างๆ จนถึงรัชสมัยปัจจุบันของ "สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เกชอร์ นัมเกล วังชุก" ส่วนช่วงที่สองเป็นอัตชีวประวัติของยับ "พระสัสสุระ" ของสมเด็จพระราชาธิบดีขจิกมี ชิงกี วังชุก คือ ยับ อูเกน ดอร์จี เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ พร้อมเรื่องชวนหัว ทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูฏานก่อนที่ความเจริญจะเข้าไปถึงได้เป็นอย่างดี หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหลในมนต์เสนห์ประเทศอันงดงามนี้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักภูฏานยิ่งกว่าที่เคยรู้

Call No.
: 954.98 ห124ร 2551
Shelf location
: ตู้ 25 ชั้น 10 (25/10)
Published year
: 2551
Publisher
: ศรีสารา
Category
Page
: 523 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00045666
เรืองรุ้งบนลายเมฆ เรืองรุ้งบนลายเมฆ
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-974-063-869-1 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ห124ร 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2551 
100 a : Author 
245 a : Title 
เรืองรุ้งบนลายเมฆ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
ศรีสารา 
260 c : Date of published 
มีนาคม 2551 
300 a : Total pages 
523 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 c : c - Dimensions 
21 ซม. 
350 a : Price 
380 บ. 
440 a : a - Title 
เรืองรุ้งบนลายเมฆ 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัส "ภูฏาน" ในมุมมองที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกกล่าวถึงประวัติศาสตร์และรัชสมัยต่างๆ จนถึงรัชสมัยปัจจุบันของ "สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เกชอร์ นัมเกล วังชุก" ส่วนช่วงที่สองเป็นอัตชีวประวัติของยับ "พระสัสสุระ" ของสมเด็จพระราชาธิบดีขจิกมี ชิงกี วังชุก คือ ยับ อูเกน ดอร์จี เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ พร้อมเรื่องชวนหัว ทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูฏานก่อนที่ความเจริญจะเข้าไปถึงได้เป็นอย่างดี หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหลในมนต์เสนห์ประเทศอันงดงามนี้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักภูฏานยิ่งกว่าที่เคยรู้ 
856 6 : Link 
ตู้ 25 ชั้น 10 (25/10) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.