ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที 

หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยการวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการบริหารจัดการภายใน แผนฉุกเฉินและกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทำให้ผู้อ่านวิเคราะห์เจาะลึกมองภาพธุรกิจด้วยตนเองอย่างรู้หลักและเข้าใจได้ไม่ยาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่งจบการศึกษามาหมาด ๆ หรือผู้ที่มีเงินเดือนประจำแต่อยากลองเปิดธุรกิจ ใครที่กำลังจะเริ่มคิดทำธุรกิจ หนังสือเล่มนี้คือกุญแจดอกแรกในการทำความเข้าใจจากศูนย์ สามารถช่วยให้คุณได้เริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Call No.
: 658.4012 พ113ข 2560
Shelf location
: ตู้ 20 ชั้น 34 (20/34)
Published year
: 2560
Publisher
: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
Category
Page
: 392 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00046079
เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-236-918-6 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
พ113ข 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2560 
245 a : Title 
เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที 
260 a : Place of publication 
นนทบุรี 
260 b : Publisher 
ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 
260 c : Date of published 
2560 
300 a : Total pages 
392 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
300 c : c - Dimensions 
23 ซม. 
350 a : Price 
345 บ. 
440 a : a - Title 
เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยการวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการบริหารจัดการภายใน แผนฉุกเฉินและกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทำให้ผู้อ่านวิเคราะห์เจาะลึกมองภาพธุรกิจด้วยตนเองอย่างรู้หลักและเข้าใจได้ไม่ยาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่งจบการศึกษามาหมาด ๆ หรือผู้ที่มีเงินเดือนประจำแต่อยากลองเปิดธุรกิจ ใครที่กำลังจะเริ่มคิดทำธุรกิจ หนังสือเล่มนี้คือกุญแจดอกแรกในการทำความเข้าใจจากศูนย์ สามารถช่วยให้คุณได้เริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 
856 6 : Link 
ตู้ 20 ชั้น 34 (20/34) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.