ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
Publishing Date : Feb 22, 2021
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
Author : ดวงพร เกี๋ยงคำ
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง 2nd Edition
Author : จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition
Author : วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
Publishing Date : Feb 04, 2019
ระหว่าง "ทำดี-รวยเร็ว" กับ "ทำเป็น-รวยก่อน" คุณจะเลือกอย่างไหนดี? เถ้าแก่มือโปรตัวจริง ย่อมไม่อยากจะเลือกเป็นแน่ แต่จะขอยึดทั้ง 2 อย่างนี้ไว้ สำหรับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ SMEs! หนังสือเล่มนี้ถือเป็น SMEs! ภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้
Author : อิงอร ศรีเกษ
Publishing Date : Feb 04, 2019
หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดเกาหลีได้เก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว ปูพื้นฐานเกาหลี ไปเรียน ไปเที่ยว ไปทำงาน อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่!
Author : ผู้เขียน Hiroyuki Kojima (ฮิโรยูกิ โคจิมะ) ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์
Publishing Date : Feb 06, 2019
สถิติเบื้องต้นเล่มนี้ อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตร ด้วยภาษาง่ายๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อเข้าใจง่ายที่สุด เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรก เพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยากๆ
Author : รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
Publishing Date : Feb 06, 2019
กล่าวถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดในงานสังคม งานธุรกิจ งานวิชาการ การพูดในที่ประชุม การกล่าวปราศรัย การกล่าวแสดงความยินดี การสัมภาษณ์ ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิค วิธีการวางตัว และการแต่งกาย ที่เหมาะสมกับการพูดในโอกาสนั้น ๆ ด้วย โดยใช้ศัพท์และสำนวนที่ให้ไว้ในตัวอย่างต่าง ๆ หรือดัดแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องการ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร และผู้สนใจ
Author : ผศ. ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
Publishing Date : Feb 06, 2019
อธิบายขั้นตอนและวิธีการพื้นฐานของเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ และสามารถเริ่มต้นพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกได้ รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่หลากหลาย
Author : ผู้เขียน Hiroshi Yuki (ฮิโรชิ ยูกิ) ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์
Publishing Date : Feb 08, 2019
นิยายภาคต่อในซีรีส์ "สาว น้อยร้อยเลข" เล่มนี้ จะพาผู้อ่านจะไปสำรวจโลกของ "ทฤษฎีจำนวน" อย่างสนุกสนาน เหมือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครอีกครั้ง แต่คราวนี้นอกจาก "มิรุกะ" และ "เตตระ" แล้ว ยังมี "ยูริ" ลูกพี่ลูกน้องชั้น ม.2 ของมิรุกะอีกคน ที่จะร่วมพูดคุยและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไปพร้อมกับผู้อ่าน อาทิ การแยก ตัวประกอบเฉพาะ, ค.ร.น., ห.ร.ม., จำนวนพีทาโกรัส, จำนวนเชิงซ้อน, จำนวนเต็มเกาส์เซียน, การพิสูจน์โดย ข้อขัดแย้ง, เลขคณิตมอดุลาร์, สมการของออยเลอร์ (สมการที่สวยงามที่สุด) ไปจนถึงกรุป-ริง-สนาม, เส้น โค้งเชิงวงรี และมุ่งสู่บทสรุปของทฤษฎีบทสุดท้ายของ แฟร์มาต์คร่าวๆ ในตอนท้าย...นี่คือสะพานเชื่อมโลกคณิตศาสตร์ระดับตำนานให้คน ธรรมดาสัมผัสถึง เหมาะสำหรับใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่า ความสนุกและน่าหลงใหลของคณิตศาสตร์นั้นมีอยู่จริง!!
Author : นพดล เวชวิฐาน
Publishing Date : Apr 05, 2017
เนื้อหาต่อเนื่องจากตำรา "ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1" โดยเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวส. กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ก่อนจะกล่าวถึงหลักการทำงานและวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ ได้แก่ ระบบจุดระเบิดแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประจุไฟแบบใช้ไอซีเรกูเลเตอร์ ระบบควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้า ระบบควบคุมกระจกมองข้าง ระบบควบคุมการล็อกประตู ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง และระบบควบคุมพัดลมหม้อน้ำ
Author : ผู้เขียน Takehiko Ogami (ทาเกฮิโกะ โองามิ) ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์
Publishing Date : Feb 06, 2019
"วิชาสถิติ" ที่ใครๆว่ายาก นั้นยากจริงหรือ? หรือเพราะไม่มีเล่มไหนอธิบายแล้วเข้าใจง่าย? มาเรียนสถิติแบบรู้จริงจากความรู้สึก นึกออกมาเป็นภาพในหัวได้ ในเล่มสื่อด้วยภาพการ์ตูนชวนขำ ชี้นำด้วยคำถามง่ายๆ ให้รู้ว่าสถิติคืออะไร ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหมายถึงอะไร เอาไปใช้งานได้แบบไหน อีกทั้งยังมีเรื่องการแจกแจงแบบต่างๆ สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบสมมุติฐาน เป็นตำราเสริมสำหรับผู้เรียนสถิติเบื้องต้น พออ่านจบ รู้ตัวอีกที...ก็เข้าใจ "สถิติ" ไปแล้ว!
Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
Publishing Date : Feb 06, 2019
เราไม่สามารถเลือกหัวหน้างานที่ดีสำหรับเราได้ แต่เราเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องได้เสมอ พบโจทย์ใหม่ที่ท้าทายหัวหน้างานยุคใหม่เช่นคุณ! บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานคืออะไร? เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเลือกลูกน้องที่ใช่มีอะไรบ้าง? ลูกน้องหลากรุ่นหลายสไตล์จะปรับจูนให้เข้าใจกันได้ยังไง? และอีกสารพัดปัญหาเรื่องคนที่มักจะถูกมองข้ามไป ได้ถูกรวมไว้แล้วในเล่มนี้ พร้อมนำเสนอเคล็ดลับ และข้อคิดดีๆ กลั้นกรองจากประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นคู่มือข้างกายที่หัวหน้างานนักปฏิบัติไม่ควรพลาด!!
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.