ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : วัฒนา ถาวร
Publishing Date : Feb 06, 2019
เป็นหนังสือที่ผู้เรียบเรียงได้ทำการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ วิชาการส่องสว่าง ตามหลักสูตร ปวช.20 (อฟ.695) และ ปวช.24 (ชฟ.215) โดยผู้เรียบเรียงท่านเดียวกันซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาก โดยบทที่ 1-9 สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนในระดับ ปวช. ตามหลักสูตรปวช. 30 (ชอฟ. 9302) ส่วนบทที่ 10 เป็นการนำไปใช้งาน
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Feb 06, 2019
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดมาตราฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปสำหรับงานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การคำนวณและกระแสลัดวงจร การสร้างสายลงดิน รวมทั้งการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ตรวจสอบ และผู้สนใจทั่วไป!
Author : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
Publishing Date : Feb 06, 2019
เนื้อหาเน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงความเป็นวิชาการ หรืออ้างอิงทฤษฎีความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปแล้วในหนังสือด้านนี้ ด้วยหวังให้พนักงานใหม่ทุกคนของโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นคู่มือเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานใหม่ทำงานอย่างปลอดภัย
Author : ปรีชา ยุพาพิน
Publishing Date : Feb 06, 2019
Author : ผู้เขียน Yoshihito Naito (โยะชิฮิโตะ นะอิโต) ผู้แปล ปาวัน การสมใจ
Publishing Date : Feb 06, 2019
“ มาเรียนรู้เทคนิคการพูดจากนักจิตวิทยาญี่ปุ่นกัน! หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์ นำเสนอเทคนิคการสนทนาให้ได้ผลดีในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน โดยมีทั้งในบริบทของการทำงานและเรื่องส่วนตัว ญี่ปุ่นกับไทยนั้นคล้ายกันในเรื่องความเกรงใจดังนั้นตัวอย่างบทสนทนานี้ถึงแม้จะเขียนเพื่อชาวญี่ปุ่นก็เข้ากับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เขียนขึ้นมาลอย ๆ แต่มีผลวิจัยจากหลากหลายสาขาทั่วโลกมารองรับอีกด้วย จึงมีความเป็นสากลนำไปใช้ได้จริง ”
Author : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Publishing Date : Feb 04, 2019
รวม Q ต่างๆ ที่ทุกคนควรมีไว้อย่างครบถ้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความคิด ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความรับรู้สนอารมณ์ ประสบการณ์ วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในองค์กร ตลอดจนภาวะผู้นำ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่คัดสรรไว้อย่างดีแล้ว พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาความฉลาดรอบรู้และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเหนือผู้นำ
Author : สมชาติ กิจยรรยง
Publishing Date : Feb 04, 2019
เพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้ทะลุเป้า ด้วยสุดยอดเทคนิคเพิ่มพลังการขาย ในหนังสือ "เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ" ที่จะทำให้คุณกลายเป็นสุดยอดนักขาย ที่ขายได้ ขายดี และขายเก่ง เหมาะสำหรับนักขายในทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจเครือข่าย ที่ต้องการเพิ่มยอดขายให้ได้ทะลุเป้า ตลอดจนเหมาะสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้จัดการอบรมพนักงานขาย ให้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดทีมขายที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้มหาศาลแก่องค์กร
Author : ลุงไอน์สไตน์
Publishing Date : Feb 04, 2019
ทักษะการพูดอันยอดเยี่ยมและชาญฉลาดย่อมชนะใจผู้ฟัง และนำมาซึ่งความสำเร็จในทุกโอกาสและทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หนังสือเล่มนี้มีสุดยอดเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มพลังการพูดของคุณ สู่สุดยอดการพูดแบบอัจฉริยะ ที่พูดแล้วเอาชนะใจคนได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
Author : สมชาติ กิจยรรยง
Publishing Date : Feb 04, 2019
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นเวทีการพูดสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้นำ หรืออาจกำลังเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในระดับต่างๆ คุณจะได้ทราบถึงแนวทางการพูดที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในการปฏิบัติงาน ในสังคม ในงานสังสรรค์ และในพิธีการต่างๆ เนื้อหาในเล่มจะเป็นช่วยชี้แนะแนวทางในการพูดสำหรับคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นนักพูด หรือเป็นวิทยาการก็ตาม คุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ในการพูด การกล่าวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ
 
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.