ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : เดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร.
Publishing Date : Feb 23, 2021
คัมภีร์การใช้งาน C# : ควบคุมการทำงาน Microcontroller, PLC และ IoT
Author : รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ดร. ธนบรรณ ตะทวี
Publishing Date : Feb 23, 2021
คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)
Author : ศุภชัย สมพานิช
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์
Author : ศุภชัย สมพานิช
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์
Author : ดวงพร เกี๋ยงคำ
Publishing Date : Feb 22, 2021
Excel Expert Skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง
Author : IDG
Publishing Date : Jul 26, 2019
Author : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
Publishing Date : Feb 14, 2019
หนังสือที่จะทำให้ผู้ใช้งาน Eaxel ทุกคน เขียนโปรแกรม Excel VBA ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม การสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้เองใน Excel การจัดการข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมกำหนดการทำงานตามเหตุการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลด้วย Charts ชนิดต่างๆ ซึ่งใช้งานได้กับ Excel 2007 และ 2003 นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย โดยนำจากตัวอย่างที่พบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อวันในชีวิตคนทำงานมาประกอบการศึกษา แม้ว่าคุณจะไม่เคยหรือไม่ชอบการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย
Author : ศุภชัย สมพานิช
Publishing Date : Feb 06, 2019
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java สำหรับการสร้างแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ของระบบ Android โดยอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมตัว การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การใช้งาน Widget และเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างครบถ้วน ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ละทิ้งรายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันในระดับสูงต่อไป เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และมือใหม่ที่ต้องการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขปัญหาที่ดี
Author : พนาลี กุลยานนท์
Publishing Date : Feb 05, 2019
หนังสือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการให้ร้านค้าประสบความสำเร็จขายสินค้าได้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำแนวทางในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนเปิดร้าน การทำตลาดออนไลน์อย่างไรให้ร้านค้าเหนือกว่าคู่แข่ง เทคนิคการโปรโมทร้านค้า การรับมือกับลูกค้าแต่ละแบบ การแก้ไขปัญหาร้านค้าที่จะต้องพบเจอ และอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ ที่ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย แม้คุณจะไม่มีความรู้ในเรื่องการตลาด การทำเว็บไซต์ หรือความเชี่ยวชาญทางเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยมือหนึ่งให้กับคุณได้อย่างแน่นอน
Author : ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
Publishing Date : Feb 04, 2019
งานตัดต่อวิดีโออาจดูเป็นเรื่องซับซ้อน เพราะต้องใช้ทั้งเครื่องมืือเเละความเข้าใจหลายๆ อย่างร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จึงเลือกใช้วิธีสอนเเบบ "จับมือทำทีละขั้นตอน" เพื่อให้ผู้อ่านทำตามไปได้เเม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน จากนั้นจึงเสริมด้วยความเข้าใจในกระบวนการเเละเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อให้ประยุกต์ใช้กับงานตัดต่อของตนเองได้ต่อไปในอนาคต
Author : ดร. จักรชัย โสอินทร์,ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ,พงษ์ศธร จันทร์ยอย
Publishing Date : Feb 04, 2019
หนังสือคอมพิวเตอร์ที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.