ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
Publishing Date : Sep 25, 2015
SMART BRAIN ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการดูแลสมองกันล้วนๆ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและพัฒนาสมองให้เฉียบคมอยู่คู่กับเราไปตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีการรวบรวมบทความจากที่ต่างๆ มาไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Author : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
Publishing Date : Sep 25, 2015
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author : วิทยากร บุญเรือง, มุทิตา เชื้อช่าง
Publishing Date : Oct 08, 2015
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรมแรงงาน (Labour Culture Center) ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (Thai Labour Campaign) เมื่อปี พ.ศ. 2553 นำเสนอเรื่องราวของ “ผู้หญิง” ในมิติด้านการทำงาน มิติด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้อ่านทั่วไป โดยคาดหวังว่าจะสร้างความแตกต่างจากรูปแบบของสิ่งพิมพ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือหนังสือวิชาการซึ่งมีเนื้อหาที่ “หนัก” จนเกินไป แต่ทั้งนี้เราก็จะไม่ละทิ้งพันธะกิจขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานดังที่เราถูกจัดวางตำแหน่งแห่งหนให้เป็นอยู่ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ จึงจะเป็นการตัดสลับระหว่างเรื่องหนักๆ ในประเด็นความเป็นไปของเรื่องสิทธิสตรี ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง (ในบางเรื่อง ของผู้หญิงบางส่วน) ความยากลำบากของผู้หญิง (ส่วนใหญ่) ในการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม-โลกาภิวัตน์ ผู้หญิงกับพัฒนาการด้านสิทธิทางการเมือง ผู้หญิงกับการต่อสู้ทางการเมือง (กระแสรอง) รวมถึง “เทรนด์” ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างด้านประชากรและสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่มีมากขึ้น (ถึงแม้จะยังไม่มากที่สุด) อย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้ประเด็นเรื่องเดินทางสู่ความเสมอภาคชายหญิง เมื่อทบทวนจากประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มันอาจจะดูไม่ได้สวยงามโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ดูหดหู่สิ้นหวังจนทำให้เราหยุดก้าวไปสู่อนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม.
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
เอกสารประกอบงานสัมมนา พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy พร้อมเรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาผสมผสานกับต้นทุนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทักษะช่างฝีมือ รวมถึงไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนในการสร้างจุดแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจทั้งต่อภาคการผลิตและสังคมไทย
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์ รู้ทันทิศทางความต้องการของตลาดก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมจากหนังสือและนิตยสารเทรนด์ระดับโลกกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View, Viewpoint นำมากลั่นกรองให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
Author : ปิยะเพ็ญ อู่กำธร 
Publishing Date : Dec 16, 2015
เล่มนี้สุโก้ย ! พูดญี่ปุ่นเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำ เทศกาล ของกิน แหล่งเที่ยวญี่ปุ่น ปูพื้นภาษาญี่ปุ่น ไปเรียน ไปเที่ยว อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !
Author : -
Publishing Date : Dec 17, 2015
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้งสภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
Author : สุรีรัตน์ ทองอินทร์
Publishing Date : Dec 23, 2015
ถ้าเรียนภาษาอังกฤษทีไร ปวดหัวตึ๊บทุกที ทั้ง Verb ทั้ง Tense จะจำยังไงกันหมดล่ะนั่น! หนังสือเล่มนี้ช่วยได้ เก่ง TENSE! หนังสือที่จะพลิกปรากฏการณ์การสอน Tense แบบเดิมๆ อ่านสนุกและจำง่าย ทำให้คุณเรียนรู้ Tense ได้อย่างแม่นยำ แบบไม่ต้องพยายาม อยากเก่ง Tense ทันใจ ต้องไม่พลาดเล่มนี้!
Author : ฟินแมน (Finman), ดร. ณัฐวิภา วิริยา
Publishing Date : Dec 23, 2015
หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับชาวต่างชาติ คุยกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าต่างชาติ คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจมากขึ้น ในเล่มเต็มไปด้วยตัวอย่างบทสนทนาที่หลากหลายในสถาการณ์ต่างๆ มีคำอ่านและความหมายที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่ควรพลาด!
Author : สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่)
Publishing Date : Dec 23, 2015
เก่งพูดภาษาอังกฤษทันใจ สื่อสารฉับไว พูดได้อย่างใจคิด กับเพื่อนสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยหนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน" เล่มเดียวที่ให้คุณครบ ทั้งทำงาน ทั้งไปเที่ยว อ่านง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน มีตัวอย่างประโยคพร้อมใช้และคำอ่านออกเสียง คำศัพท์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน สามารถนำไปใช้ได้ทันที! การันตีคุณภาพโดย "ครูซูซี่"
Author : ณัฐพล ใยไพโรจน์
Publishing Date : Dec 24, 2015
"Digital Marketing : Concept & Case Study อัพเดท 2015" เล่มนี้ คือหนังสือที่จะมาปฏิวัติการทำการตลาดแบบเดิมสู่การตลาดยุคใหม่ ตอบโจทย์การตลาดในยุคดิจิตอล ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่องทางการสื่อสาร ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างชาญฉลาดและทรงประสิทธิภาพ นำเสนอด้วยภาพประกอบแบบ Infographic เข้าใจได้ง่ายดาย
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.