ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
เอกสารประกอบงานสัมมนา พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy พร้อมเรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาผสมผสานกับต้นทุนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทักษะช่างฝีมือ รวมถึงไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนในการสร้างจุดแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจทั้งต่อภาคการผลิตและสังคมไทย
Author : ณัฐพล ใยไพโรจน์
Publishing Date : Dec 24, 2015
"Digital Marketing : Concept & Case Study อัพเดท 2015" เล่มนี้ คือหนังสือที่จะมาปฏิวัติการทำการตลาดแบบเดิมสู่การตลาดยุคใหม่ ตอบโจทย์การตลาดในยุคดิจิตอล ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่องทางการสื่อสาร ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างชาญฉลาดและทรงประสิทธิภาพ นำเสนอด้วยภาพประกอบแบบ Infographic เข้าใจได้ง่ายดาย
Author : วสันต์ พึ่งพูนผล
Publishing Date : Dec 24, 2015
"Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ +VDO" เล่มนี้ อธิบายความสามารถของโปรแกรมมทั้งหมด โดยเน้นไปทางงานวาดเส้นมาก สักหน่อย เพราะเป็นความสามารถหลักที่ผู้เขียนถนัด แต่ก็ไม่ได้ตัดทอนส่วนอื่นออก เพื่อให้ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือไปใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ได้ "เป็น" ทุกฟังก์ชั่น ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกคำสั่งและรายละเอียดของโปรแกรม พร้อม Workshop Video Tutorial สำหรับ ประยุกต์ใช้งานในระดับสูง
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
Publishing Date : Sep 25, 2015
SMART BRAIN ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการดูแลสมองกันล้วนๆ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและพัฒนาสมองให้เฉียบคมอยู่คู่กับเราไปตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีการรวบรวมบทความจากที่ต่างๆ มาไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Author : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
Publishing Date : Sep 25, 2015
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author : วิจารณ์ พานิช
Publishing Date : Jan 20, 2018
Author : -
Publishing Date : Dec 17, 2015
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้งสภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
Author : วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
Publishing Date : Mar 02, 2017
หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านใช้งาน Joomla สร้างเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC โดยใช้พื้นฐานของ Responsive Web และ Bootstrap รองรับการใช้งานตั้งแต่เวอร์ชัน Joomla 3.0 ขึ้นไป โดยเนื้อหา จะสอนการสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 1. สร้างเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC 2. มีตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าออนไลน์ 3. ดาวน์โหลดตัวอย่างในหนังสือได้จากลิงค์บนหน้าปก
Author : วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
Publishing Date : Dec 24, 2015
หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านใช้งาน "Joomla" สร้างเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC โดยใช้พื้นฐานของ Responsive Web และ Bootstrap รองรับการใช้งานตั้งแต่เวอร์ชัน Joomla 3.0 ขึ้นไป โดยเนื้อหาจะสอนการสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
Author : อรยา ปรีชาพานิช
Publishing Date : Dec 24, 2015
หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ วิธีการ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนา ระบบ ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
Author : คุณดวงพร เกี๋ยงคำ
Publishing Date : Mar 02, 2017
Excel เป็นโปรแกรมสำนักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสามารถหลากหลายตั้งแต่การคำนวณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การนำเสนอรายงาน, การเขียนโปรแกรม และสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมและระบบงานที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเรียนรู้การใช้งาน Excel 2013 ตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรม การใช้งานสูตรฟังก์ชัน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การนำเสนอข้อมูล, การเขียนโปรแกรม และการใช้ความสามารถใหม่ที่มีใน Excel 2013 อย่างเต็มที่ โดยใช้ตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมือนจริงที่ผู้ใช้งานจะได้พบทั่วไปในชีวิตการทำงาน ช่วยให้ผู้อ่านดึงพลังของ Excel มาใช้ครบคุ้มทุกมุม ลดเวลาลดงานซ้ำซ้อน แต่เพิ่มความสำเร็จให้มากขึ้น
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.