ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
Publishing Date : Sep 25, 2015
SMART BRAIN ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการดูแลสมองกันล้วนๆ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและพัฒนาสมองให้เฉียบคมอยู่คู่กับเราไปตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีการรวบรวมบทความจากที่ต่างๆ มาไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Author : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
Publishing Date : Sep 25, 2015
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Sep 25, 2015
10 ดินแดนแห่งฝัน ที่รอคุณออกไปสัมผัส -อลังการสีสันแห่งผาสิริมงคล จ.เพชรบูร์ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว -ป่าห่มศรัทธา จ.อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน -ถนนชล-จันท์ -ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จ.ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด -ป่าสนสลับสี จ.เชียงใหม่ -ป่าสนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณีวัฒนา -หมู่เกาะสุดแดนบูรผา จ.ตราด -หมู่เกาะทะเลตราด -สะพานเฆม จ.กาญจนบุรี -เขาช้างเผือก -เกล็ดพญานาคริมโขง จ.หนองคาย -เกล็ดพญานาค -ทะเลหมอกใกล้กรุง จ.เพชรบุรี -เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน -สวรรค์ของคนมีความรัก จ.สตูล -เกาะหลีเป๊ะ -สระว่ายน้ำกลางทะเล จ.กระบี่ -เกาะห้อง
Author : Jonathan T Scott
Publishing Date : Sep 25, 2015
Taking the fi rst steps towards understanding, implementing and managing sustainability from a cost/profi t perspective.
Author : Kalani Kirk Hausman , Susan L. Cook
Publishing Date : Sep 25, 2015
IT Architecture For Dummies
Author : วิทยากร บุญเรือง, มุทิตา เชื้อช่าง
Publishing Date : Oct 08, 2015
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรมแรงงาน (Labour Culture Center) ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (Thai Labour Campaign) เมื่อปี พ.ศ. 2553 นำเสนอเรื่องราวของ “ผู้หญิง” ในมิติด้านการทำงาน มิติด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้อ่านทั่วไป โดยคาดหวังว่าจะสร้างความแตกต่างจากรูปแบบของสิ่งพิมพ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือหนังสือวิชาการซึ่งมีเนื้อหาที่ “หนัก” จนเกินไป แต่ทั้งนี้เราก็จะไม่ละทิ้งพันธะกิจขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานดังที่เราถูกจัดวางตำแหน่งแห่งหนให้เป็นอยู่ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ จึงจะเป็นการตัดสลับระหว่างเรื่องหนักๆ ในประเด็นความเป็นไปของเรื่องสิทธิสตรี ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง (ในบางเรื่อง ของผู้หญิงบางส่วน) ความยากลำบากของผู้หญิง (ส่วนใหญ่) ในการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม-โลกาภิวัตน์ ผู้หญิงกับพัฒนาการด้านสิทธิทางการเมือง ผู้หญิงกับการต่อสู้ทางการเมือง (กระแสรอง) รวมถึง “เทรนด์” ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างด้านประชากรและสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่มีมากขึ้น (ถึงแม้จะยังไม่มากที่สุด) อย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้ประเด็นเรื่องเดินทางสู่ความเสมอภาคชายหญิง เมื่อทบทวนจากประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มันอาจจะดูไม่ได้สวยงามโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ดูหดหู่สิ้นหวังจนทำให้เราหยุดก้าวไปสู่อนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม.
Author : อภิชัย อารยะเจริญชัย
Publishing Date : Oct 08, 2015
เรื่องราวแต่หนหลังของเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง "พม่า" ที่ครั้งหนึ่งเคยเคืองแค้นแทบจะไม่เผาผี วันนี้พม่ากำลังกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของนักลงทุน สิงห์หลับตัวนี้กำลังจะตื่นขึ้นมาผงาดเป็นมหอำนาจแห่งสุวรรณภูมิอีกครั้ง ผลงานการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ "พม่า" แบบจานเดียวเอาอยู่ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
เอกสารประกอบงานสัมมนา พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy พร้อมเรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาผสมผสานกับต้นทุนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทักษะช่างฝีมือ รวมถึงไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนในการสร้างจุดแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจทั้งต่อภาคการผลิตและสังคมไทย
Author : TCDC
Publishing Date : Oct 08, 2015
เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์ รู้ทันทิศทางความต้องการของตลาดก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมจากหนังสือและนิตยสารเทรนด์ระดับโลกกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View, Viewpoint นำมากลั่นกรองให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
Author : สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 
Publishing Date : Dec 16, 2015
เบื่อพูดภาษาอังกฤษแบบซ้ำซาก พูดว่าใช่ ไม่ได้มีแค่ Yes! พูดทักทาย ไม่ได้มีแค่ Hi! เสียใจแค่ไหนให้มากกว่า Sorry! กังวลใจใช่มีแค่ Worry! โมโหก็ไม่ได้มีแค่ Angry! รู้ภาษาอังกฤษทั้งที ต้องรู้ให้รอบ ตอบอย่างไรให้ได้เป็น 100 วิธี! หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ 100 ways to say in English พูดภาษาอังกฤษเก่งทันใจ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง! อ่านเล่มนี้ พูดอังกฤษได้ชัวร์!
Author : ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี
Publishing Date : Dec 16, 2015
ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แล้วความฉลาดที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้าง ? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบถึงสารพัด Q และความฉลาดที่คุณควรมี
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.