หน้าหลัก

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 หัวเรื่องใหญ่ ๆ คือ ส่วนแนะนำภาษาจีน และไดอารี่การเดินทาง ในส่วนเล่าเรื่องใช้วิธีการดำเนินเรื่องผ่านเรื่องเล่า สอดแทรกสาระความรู้ทั้งการใช้ภาษา (ไวยากรณ์) และเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ (วัฒนธรรม) ในระหว่างการเล่าเรื่องแบ่งเป็น 4 วันหลัก ๆ ปิดท้ายแต่ละวันด้วยเรื่องเล่า

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
Language, Education
จำนวนหน้า
© E-TECH E-LIBRARY. All Right reserved Powered by Bookdose | Version 1.0.5-0e2c2ea8