หน้าหลัก

สำนวนน่ารู้ 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย รวบรวมสำนวนอังกฤษน่ารู้ไว้มากถึง 700 สำนวน และเพิ่มเติมสำนวนจีน และสำนวนไทยประกอบการแปล ยกตัวอย่างเช่น Love keeps the world going. Ai shi shijie yunzhuan. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
Knowledge, Language
จำนวนหน้า
© E-TECH E-LIBRARY. All Right reserved Powered by Bookdose | Version 1.0.5-0e2c2ea8